Co to jest finanse firmy

17.02.2021

Finanse biznesowe to zarządzanie pieniędzmi i innymi aktywami w firmie. Finansowanie jest czynnością polegającą na wniesieniu pieniędzy do firmy w celu rozszerzenia działalności lub zakupu nowych aktywów.

Przedsiębiorcy muszą w pełni rozumieć zasady finansowania, aby ich biznes był rentowny. Zasady te obejmują metodologie rachunkowości, strategie inwestycyjne, zarządzanie długiem itp.

Znaczenie finansów przedsiębiorstw

Pieniądze są niezbędne do rozpoczęcia, prowadzenia i rozwoju każdej firmy. Nawet utrzymanie przewagi konkurencyjnej firmy i bazy klientów będzie wymagało z czasem pewnych inwestycji.

Bez odpowiedniego zarządzania finansami Twoja firma nie osiągnęłaby swoich celów krótko- i długoterminowych i może doprowadzić do bankructwa.

Inwestycje kapitałowe można uzyskać na wiele sposobów. Najlepszą opcją dla start-upów jest pozyskiwanie inwestycji od inwestorów venture capital i aniołów biznesu, ponieważ będziesz mieć dostęp do porad ekspertów dotyczących wszelkich problemów, z którymi Twoja firma może się zmierzyć w przyszłości.

Ale jeśli Twoja firma istnieje od dłuższego czasu, może lepiej sprzedać akcje publicznie. W ten sposób możesz uzyskać dużą sumę kapitału wolnego od długów, kosztem utraty znacznego procentu własności w firmie.

Każda metoda ma swój własny zestaw zalet i wad. Możesz również chcieć uzyskać ubezpieczenie od wypadków, zobowiązań i pojazdów służbowych jako środek zaradczy na nagłe ryzyko, które może mieć miejsce w czasach trudności finansowych.

Aby zrealizować wizję swojej firmy, musisz określić priorytet wykorzystania zasobów finansowych. Twoje cele krótkoterminowe mają możliwość manipulowania sposobem wydawania pieniędzy, więc działaj mądrze.

Jeśli zaciągnąłeś jakąkolwiek pożyczkę, to terminowa spłata kapitału wraz z odsetkami powinna być jednym z Twoich celów. Jeśli inwestorzy są zaangażowani, priorytetem powinno być zapewnienie im jak najlepszych zwrotów w uzgodnionym czasie.

Główne powody, dla których firma potrzebuje finansowania

Aby rozpocząć biznes

Nie da się rozpocząć biznesu bez pieniędzy. Nawet firmy internetowe wymagają pewnego kapitału obrotowego, aby kupić domenę i hosting.

W zależności od rodzaju działalności, którą rozpoczynasz, może być konieczne zakupienie powierzchni biurowej, wyposażenia biurowego, maszyn produkcyjnych i pojazdów służbowych. Będziesz także potrzebować pieniędzy na wypłaty wynagrodzeń pracowników.

Minie co najmniej sześć miesięcy, zanim Twoja nowa firma zacznie generować wystarczający zysk, aby pokryć wszystkie te wydatki. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zabezpieczenie pieniędzy ze źródeł finansowania.

Aby pokryć wydatki krótkoterminowe Jeśli nie masz wystarczających środków finansowych na pokrycie krótkoterminowych wydatków, takich jak wynagrodzenia, czynsz, media i zadłużenie, Twoja działalność biznesowa zostanie wstrzymana.

Jeśli nie zapłacisz pensji w terminie, pracownicy zaczną kwestionować stabilność swojego miejsca pracy.

Wierzyciele mogą w każdej chwili zapukać do drzwi Twojego biura, żądając pieniędzy, które jesteś winien. Brak zwrotu pieniędzy w terminie może zaszkodzić cennym relacjom biznesowym i reputacji Twojej firmy.

Aby przeciwdziałać takim problemom, musisz polegać na swoich krótkoterminowych źródłach finansowania, takich jak linie biznesowe i finansowanie faktur.

Możesz użyć swojej firmowej karty kredytowej jako linii kredytowej na pokrycie wszelkich krótkoterminowych wydatków. Finansowanie faktury na rękę, pozwala na pobranie pieniędzy z góry za zaległą fakturę.

Możesz także spróbować zmniejszyć udzielane rabaty, dopóki nie osiągniesz stabilnej sytuacji finansowej.

Aby pokryć wydatki długoterminowe Nie możesz polegać na krótkoterminowych finansach w przypadku długoterminowych wydatków. Takie postępowanie wpłynie niekorzystnie na Twoje krótkoterminowe wydatki.

Długoterminowe wydatki obejmują zakup nowych maszyn, pojazdów, biur itp., Więc w przypadku wydatków o takiej wielkości lepiej polegać na kredytach biznesowych lub finansowaniu sprzętu.

Aby zwiększyć moc produkcyjną Wraz ze wzrostem popytu na Twoje produkty powinna również wzrosnąć podaż. Zwiększenie zdolności produkcyjnej otwiera drogę do obniżenia kosztów jednostkowych, a tym samym do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Aby to osiągnąć, musiałbyś kupić bardziej zaawansowaną technologię. Tutaj technologia odnosi się nie tylko do systemów komputerowych, ale także do nowych maszyn i narzędzi, które mogą przyspieszyć i usprawnić proces produkcji.

Aby rozszerzyć się geograficznie Gdy zapewnisz wystarczającą miesięczną sprzedaż, następnym krokiem jest rozszerzenie zasięgu firmy w innych obszarach geograficznych. Będzie Cię to dużo kosztować w zakresie badań i reklamy. Budowa punktów sprzedaży detalicznej w tych obszarach również będzie Cię kosztować.

Przejęcie W tym przypadku firma kupuje inną firmę w zamian za dużą sumę pieniędzy.

Kwestie do rozważenia przy wyborze źródła finansowania

Potrzebna ilość pieniędzy

Niektórzy dostawcy specjalizują się w pożyczaniu pieniędzy małym firmom, podczas gdy inni wolą, aby na papierze była ich większa liczba.

Przed zaciągnięciem długu zastanów się, czy możesz go spłacić w terminie. Oblicz wskaźnik DSCR lub wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia, biorąc średni miesięczny przepływ gotówki i dzieląc go przez miesięczną kwotę pożyczki do spłaty.

Jeśli wynik jest większy niż 1, kwota zadłużenia mieści się w rozsądnych granicach, ale jeśli nie, być może będziesz musiał rozważyć wybranie mniejszej kwoty.

Kwota ryzyka Źródła finansowania, zwłaszcza zewnętrzne, odmówią pożyczenia pieniędzy, jeśli wskaźniki takie jak zdolność kredytowa i czas spędzony w biznesie są niskie.

Nowe firmy są uważane za ryzykowne i niestabilne, dlatego będziesz musiał zagwarantować zwrot przynajmniej niewielkiej części kredytu. Pożyczka SBA byłaby tutaj najlepszą opcją.

Zbyt duże finansowanie kapitałowe spowoduje, że pierwotni właściciele stracą własność własnej firmy, a nawet mogą zostać wyrzuceni. Dobrą praktyczną zasadą jest upewnienie się, że masz co najmniej dwa razy więcej equity niż wszyscy inni razem.

Unikaj także ryzykownych inwestycji. Inwestowanie zbyt dużych pieniędzy w takie inwestycje może prowadzić do utraty cennych rezerw gotówki.

Ale inwestowanie w obligacje blue chip, oprocentowane depozyty bankowe i zaufane akcje wypłacające dywidendę przyniosłoby dodatkowy dochód dla Twojej firmy przy niskim ryzyku.

Całkowite odsetki do zapłacenia Każdy rodzaj finansowania wymaga zapłacenia dodatkowej kwoty jako odsetek, oprócz kwoty głównej. Miej oko na całkowite odsetki do zapłacenia, aby skutecznie wybrać najtańszą dostępną opcję.

Pozostały czas Niektóre źródła finansowania, takie jak banki, wymagają czasu na przetworzenie i zatwierdzenie kredytu. Może minąć kilka dni, a nawet tygodni, zanim cokolwiek od nich usłyszysz. Jeśli się spieszysz, lepiej jest skorzystać z finansowania faktur i pożyczkodawców online.

Wniosek

Zarządzanie finansami to serce każdej firmy. To właśnie napędza Twoją firmę do realizacji jej wizji. Właściwe zarządzanie finansami pozwala nadać priorytet wydatkom, a tym samym obniżyć niepotrzebne koszty.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy