Dlaczego Bitcoin rośnie? Podstawowe czynniki

17.02.2021
Category: Stopy Procentowej

Świat szybko się zmienia, a nowe możliwości i wyzwania pojawiają się każdego dnia. Powstanie pierwszej kryptowaluty, Bitcoin, jest jedną z takich możliwości. Bitcoin zyskał duże zainteresowanie swoim szybkim wzrostem. Ale dlaczego Bitcoin rośnie? Co powoduje wzrost i spadek wartości Bitcoin? Czy Bitcoin będzie nadal rosnąć? Jeśli giełda się załamie, czy Bitcoin wzrośnie? W tym artykule przyjrzymy się podstawowym czynnikom, które powodują wzrost wartości Bitcoin.

Dlaczego Bitcoin rośnie ?

Po zbadaniu wszystkich fundamentalnych przyczyn w pytaniu „dlaczego Bitcoin rośnie, zidentyfikowaliśmy trzy najważniejsze czynniki wzrostu.

Podaż i popytKraje i rządy mogą kontrolować obieg swoich walut, dostosowując stopę dyskontową, zmieniając wymogi dotyczące rezerw lub przeprowadzając operacje otwartego rynku. Poprzez te instrumenty finansowe bank centralny może wpływać na kurs walutowy.

Jesteśmy świadkami działań Rezerwy Federalnej w czasie obecnego spowolnienia gospodarczego związanego z pandemią koronawirusa. Natychmiast po obniżeniu referencyjnej stopy procentowej na rynek wprowadzono ponad 2,5 bln USD płynności. Bilans Fed po raz pierwszy w historii przekroczył 6 bilionów dolarów. W przyszłości tak potężne zastrzyki płynności mogą doprowadzić do hiperinflacji.

Na podaż Bitcoin wpływają dwa różne czynniki. Po pierwsze, protokół Bitcoin umożliwia tworzenie nowych Bitcoinów ze stałą stawką. Kiedy górnicy przetwarzają bloki transakcji, na rynek dodawane są nowe Bitcoiny. Produkcja nowych monet spada z czasem.

Może to stworzyć sytuację, w której popyt na Bitcoin będzie rósł szybciej niż wzrost podaży, który prowadzi do wzrostu wartości Bitcoin. Liczba wydawanych dziennie bitcoinów zmniejsza się w czasie ze względu na zmniejszenie o połowę nagród blokowych zapewnianych górnikom bitcoinów. W maju 2020 roku nagroda górników została zmniejszona z 12,5 BTC za blok do 6,25 BTC.

Po drugie, na podaż może mieć również wpływ ilość bitcoinów dozwolona przez system. Ta liczba jest ustalona na 21 milionów Bitcoinów. Gdy w obiegu znajdzie się 21 milionów bitcoinów, mechanizm sztucznej inflacji, który zmniejsza o połowę nagrodę za blok, zatrzyma jego wpływ na cenę bitcoinów.

Jednak zgodnie ze współczynnikiem korekty aktualnej nagrody za blok, ostatni Bitcoin zostanie wydobyty około roku 2140. Stała podaż i rosnący popyt powodują, że wartość Bitcoina rośnie.

Koszt produkcjiChociaż Bitcoiny są wirtualne, nadal są produkowane. Wydobywanie bitcoinów opiera się na złożonym kryptograficznym problemie matematycznym, który rozwiązują górnicy. Pierwsza osoba, która zakończy zadanie, otrzyma świeżo wybity Bitcoin. Oprócz wybitego Bitcoina, górnik otrzymuje skumulowane opłaty transakcyjne od ostatniego znalezionego bloku. Sprzęt górniczy jest dość drogi, ale najważniejszym czynnikiem w produkcji bitcoinów jest zużycie energii elektrycznej. W krajach z tanią energią elektryczną przemysł wydobywczy kwitnie.

Unikalną cechą produkcji bitcoinów jest to, że w przeciwieństwie do innych produkowanych towarów algorytm Bitcoin może znaleźć tylko jeden blok Bitcoina co dziesięć minut. Oznacza to, że im więcej producentów (górników) weźmie udział w konkursie na rozwiązanie problemu matematycznego, tym trudniejsze (a przez to droższe) będzie rozwiązanie problemu!

Energia Zużycie kosztuje do wyprodukowania jednego Bitcoin (przed tym maja 2020 zmniejszył się o połowę ). Po halvingu koszt produkcji wzrósł dwukrotnie .

Regulacje i kwestie prawneSzybkie rozprzestrzenianie się Bitcoin i innych kryptowalut skłoniło organy regulacyjne do debaty, jak sklasyfikować takie aktywa cyfrowe. Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Surowce (CFTC) uważa Bitcoin za towar. Jednocześnie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) klasyfikuje kryptowaluty jako papiery wartościowe. Pomimo wzrostu wartości rynkowej Bitcoina, niejasność co do tego, czy organy regulacyjne ustalą zasady dla kryptowalut, wywołała niepewność. Niemniej jednak rynek był świadkiem wprowadzenia wielu produktów finansowych z Bitcoinem jako aktywem bazowym. Na przykład fundusze giełdowe (ETF), kontrakty futures i inne produkty pochodne.

Może to wpłynąć na ceny w dwojaki sposób. Po pierwsze, zapewnia inwestorom kanały dostępu do spekulacji na Bitcoinie, zwiększając w ten sposób popyt. Po drugie, może zmniejszyć zmienność cen, umożliwiając inwestorom instytucjonalnym obstawianie przyszłej ceny Bitcoina.

Jeśli giełda się załamie, czy Bitcoin wzrośnie
?

Bitcoin jest bardzo wrażliwy na wahania giełdowe. Istnieje wysoka korelacja między S&P 500 a Bitcoinem. Obydwie odzyskały równowagę od marcowego spadku na rynku, ale nie jest pewne, jak giełda będzie się zachowywać w nadchodzących latach. Jeśli akcje spadną i osiągną czołg, Bitcoin pójdzie za nimi bez cienia wątpliwości.

Oczekujemy jednak, że Bitcoin będzie podążał tylko przez pewien czas i do określonej ceny, zanim nastąpi rozdzielenie. Bitcoin będzie rósł, podczas gdy rynki akcji będą nadal spadać. Czynnik giełdowy jest jednym z najważniejszych stojących za pytaniem, co powoduje wzrost i spadek ceny Bitcoina. Kiedy handlujesz kryptowalutami, zaleca się śledzenie trendów na giełdzie.

Czy Bitcoin wzrośnie ponownie
do 20 000 $?

Pojawienie się i rozprzestrzenianie się bitcoinów i kryptowalut wskazuje na istnienie szczególnego popytu w społeczeństwie. Innowacje techniczne w sferze finansowej są zdrowe dla przyszłej społeczności. Dzień po dniu widzimy, jak nowe, świeże pomysły są wdrażane w naszym życiu. Wraz z nadchodzącymi wyzwaniami gospodarczymi, hiperinflacja, kryzys finansowy, Bitcoin i technologia blockchain pozostaną na swoim miejscu. Rządy nadal naciskają na legalizację kryptowaluty, ponieważ dostrzegają potencjał kryjący się za blockchain.

Główne pytanie brzmi: kiedy Bitcoin wzrośnie do 20 000 $? Fakty mówią nam, że wysoka cena Bitcoina nie była limitem. Tylko 1% światowej populacji posiada Bitcoiny! Podaż jest ograniczona do 21 milionów Bitcoinów, a stale rosnący popyt i zainteresowanie kryptowalutami daje nam szerszą perspektywę na przyszłość Bitcoina i światowej gospodarki. Posiadanie Bitcoin to inwestowanie w przyszłą fortunę. StormGain został stworzony, aby pomóc Ci poruszać się po branży kryptowalut!

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy