Dlaczego warto inwestować w REIT (fundusze inwestycyjne w nieruchomości)?

17.02.2021

REIT w przeszłości zapewniały konkurencyjne łączne stopy zwrotu w oparciu o wysokie, stałe dochody z dywidend i długoterminowy wzrost wartości kapitału. Ich stosunkowo niska korelacja z innymi aktywami sprawia, że ​​są również doskonałym dywersyfikatorem portfela, który może pomóc zmniejszyć ogólne ryzyko portfela i zwiększyć zwroty. Takie są cechy inwestycji w nieruchomości.

Dlaczego powinienem inwestować w REIT?

REIT to inwestycje o całkowitym zwrotie. Zazwyczaj zapewniają wysokie dywidendy oraz możliwość umiarkowanego, długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Długoterminowe całkowite zyski z akcji REIT są zazwyczaj podobne do zwrotów z akcji wartościowych i większe niż zwroty z obligacji o niższym ryzyku.

Ze względu na wysoki dochód z dywidend, które zapewniają REIT-y, są one ważną inwestycją zarówno dla oszczędzających na emeryturę, jak i dla emerytów, którzy potrzebują stałego źródła dochodów, aby pokryć swoje wydatki na życie. Dywidendy z REIT są znaczne, ponieważ są one zobowiązane do przekazywania swoim akcjonariuszom co najmniej 90% dochodu podlegającego opodatkowaniu. Ich dywidendy są napędzane przez stabilny strumień czynszów umownych płaconych przez najemców ich nieruchomości. Stosunkowo niska korelacja stóp zwrotu z giełdowych akcji REIT ze zwrotami z innych akcji i inwestycji o stałym dochodzie również sprawia, że ​​REIT jest dobrym dywersyfikatorem portfela. Zwroty z REIT mają tendencję do „zygzowania, gdy te z innych inwestycji „zaginają się, pomagając zmniejszyć ogólną zmienność portfela i poprawić jego zwroty przy danym poziomie ryzyka.

REIT historycznie oferują inwestorom:

 • Konkurencyjne wyniki długoterminowe: REIT zapewniły długoterminowe całkowite zwroty podobne do innych spółek.
 • Znaczne, stabilne dochody z dywidend: Dochody z dywidend REIT w przeszłości zapewniały stały strumień dochodów w różnych warunkach rynkowych.Płynność: Akcje notowanych na giełdzie REIT są chętnie przedmiotem obrotu na głównych giełdach.Przejrzystość: niezależni dyrektorzy, analitycy i audytorzy, a także monitorujący media biznesowe i finansowe, przedstawili wyniki i perspektywy REIT. Nadzór ten zapewnia inwestorom ochronę i więcej niż jeden barometr kondycji finansowej REIT.Dywersyfikacja portfela: REIT oferują dostęp do rynku nieruchomości zazwyczaj o niskiej korelacji z innymi akcjami i obligacjami.Kto inwestuje w REIT-y?
  • Korzyści finansowe z REIT-ów
  • REIT w liczbachPodatki i inwestycje REITREIT i stopy procentoweFilmy edukacyjneObecnie około 87 milionów Amerykanów inwestuje w REIT bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy powierniczych REIT lub funduszy typu ETF. Ponadto inwestorzy instytucjonalni, tacy jak fundusze emerytalne, fundusze kapitałowe, fundacje, firmy ubezpieczeniowe i departamenty powiernicze banków, inwestują w REIT.

   Czy posiadanie domu jest substytutem dla inwestowania w REIT?

   Dom jest dobrem konsumpcyjnym, a nie inwestycją, zwłaszcza jeśli jest finansowany sporym kredytem hipotecznym. Nie przynosi bieżącego dochodu, ale wymaga regularnych odsetek od kredytu hipotecznego, podatku od nieruchomości, opłat ubezpieczeniowych i kosztów utrzymania. Z kolei REIT-y to inwestycje w nieruchomości komercyjne, które generują stały dopływ dochodów z czynszów.

   Dodatkowo REIT to płynna inwestycja, która jest zdywersyfikowana pod względem szeregu nieruchomości w różnych lokalizacjach geograficznych. Dla porównania, dom jest stosunkowo mało płynnym aktywem, którego ryzyko inwestycyjne nie jest zdywersyfikowane, a raczej silnie skoncentrowane. REIT to nieruchomości, które pracują dla Ciebie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy