Dom przystępny cenowo

Dom przystępny cenowo
16.03.2021
Category: Konto Bankowe

Strona główna Przystępny program modyfikacji (HAMP)

Największym programem w ramach MHA jest Home Affordable Modification Program (HAMP). Celem HAMP jest zaoferowanie właścicielom domów, którzy są zagrożeni wykluczeniem, zmniejszonych miesięcznych rat kredytu hipotecznego, które są przystępne i trwałe w perspektywie długoterminowej.

HAMP został zaprojektowany, aby pomóc rodzinom, które walczą o pozostanie w swoich domach i pokazać:

  • Udokumentowane trudności finansowe
  • Możliwość dokonywania miesięcznych spłat kredytu hipotecznego po modyfikacji.

HAMP to dobrowolny program, który wspiera wysiłki służb służących do modyfikowania kredytów hipotecznych, chroniąc jednocześnie interesy podatników. Aby chronić podatników, inicjatywy mieszkaniowe MHA mają zachęty do płacenia za sukces. Oznacza to, że środki są wydawane tylko wtedy, gdy transakcje są zakończone i tylko tak długo, jak długo te umowy pozostają w mocy. Dlatego środki będą wydatkowane przez wiele lat.

Od lata 2012 roku zakres programu zostanie rozszerzony, aby pomóc jeszcze większej liczbie potrzebujących rodzin.

HAMP działa poprzez zachęcanie uczestniczących podmiotów obsługujących kredyty hipoteczne do modyfikowania kredytów hipotecznych, tak aby borykający się z problemami właściciele domów mogli mieć niższe miesięczne płatności i uniknąć wykluczenia. Ma określone wymagania kwalifikacyjne dla właścicieli domów i zawiera ścisłe wytyczne dla osób obsługujących. Program obejmuje zachęty dla właścicieli domów, osób obsługujących i inwestorów, aby zachęcić do udanych modyfikacji kredytu hipotecznego.

Rodziny objęte tym programem zazwyczaj zmniejszają swoje miesięczne płatności średnio o ponad 530 USD miesięcznie. Ale wpływ programu idzie jeszcze dalej. HAMP zachęcał również prywatnych pożyczkodawców do modyfikowania kredytów hipotecznych bez ponoszenia kosztów przez podatników.

Kiedy zaczął się kryzys mieszkaniowy, branża hipoteczna nie była w stanie odpowiednio zareagować. Podmioty obsługujące kredyty hipoteczne miały niewystarczające zasoby, aby zaspokoić potrzeby rynku, który chybotał się od rosnącej liczby przypadków przejęcia nieruchomości. Ponadto ich wiedza i infrastruktura w zakresie obsługi ograniczały się do nadzorowania zbiórki i przejmowania dostępu do tych, którzy nie zapłacili. Nie mieli systemów, personelu, zdolności operacyjnej ani finanso motywacji do angażowania się na dużą skalę z właścicielami domów i oferowania znaczącej ulgi w przypadku nieopłacalnych kredytów hipotecznych.

Przed HAMP wśród podmiotów obsługujących pożyczki lub inwestorów nie było standardowego podejścia do tego, jak pomóc właścicielom domów, którzy chcieli nadal dokonywać płatności, ale potrzebowali pomocy hipotecznej.

Ustanawiając standardy dla tego, co stanowi trwałą modyfikację w branży kredytów hipotecznych, HAMP pomógł uczynić modyfikacje pożyczek prywatnych bardziej przystępnymi dla właścicieli domów. W rzeczywistości, częściowo dzięki HAMP, odsetek prywatnych modyfikacji pożyczek, które zmniejszają miesięczne płatności dla właścicieli domów, wzrósł ponad dwukrotnie. Wspólne wysiłki publiczne i prywatne pomogły prawie 5 milionom Amerykanów uzyskać pomoc hipoteczną, aby zapobiec możliwym do uniknięcia przejęciom nieruchomości.

MHA obejmuje kompleksowe przeglądy zgodności, aby zapewnić, że serwisanci uczciwie oceniają właścicieli domów pod kątem pomocy i przestrzegają wytycznych programu. Departament Skarbu wymaga od uczestniczących podmiotów obsługujących podjęcia określonych działań w celu usprawnienia procesów obsługi, aby skuteczniej pomagać zmagającym się właścicielom domów. Chociaż konieczne są dalsze postępy, podmioty obsługujące koncentrują się na obszarach zidentyfikowanych w drodze regularnych przeglądów zgodności i programów.

Uwaga: jeśli jesteś właścicielem domu do wynajęcia i szukasz pomocy w spłacie kredytu hipotecznego, odwiedź stronę Making Home Affordable .

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy