Kto kwalifikuje się do pożyczek dla małych firm w pakiecie bodźców ekonomicznych?

17.02.2021
Category: Jeśli Jednak

Kobieta w masce ochronnej kupuje produkty od ulicznego sprzedawcy w San Juan w Puerto Rico. [+] 25 marca 2020 r. – Prawie miliard ludzi na całym świecie pozostawało zamkniętych w swoich domach, ponieważ liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa na świecie przekroczyła 12 000, a stany USA wprowadziły środki dotyczące pozostawania w domu, które zostały już wprowadzone w różnych częściach Europy. Ponad jedna trzecia Amerykanów dostosowywała się do życia w różnych fazach wirtualnej blokady – w tym w trzech największych amerykańskich miastach: Nowym Jorku, Los Angeles i Chicago – przy czym oczekuje się, że więcej stanów zaostrzy ograniczenia. (Zdjęcie: Ricardo ARDUENGO / AFP) (Zdjęcie: RICARDO ARDUENGO / AFP via Getty Images)

AFP przez Getty Images

Korekta: ta historia początkowo błędnie przedstawiała maksymalny kwalifikujący się zwrot wynagrodzenia dla pracowników, sposób obliczania kwoty pożyczki i szczegóły dotyczące pokrycia spłaty kredytu hipotecznego. Historia została zaktualizowana.

Prezydent Trump podpisał dziś po południu trzeci i ostatni pakiet bodźców gospodarczych. Prawo zawiera jasne wytyczne dotyczące kwalifikujących się małych firm i wyglądu ich pożyczek. Oto szczegóły.

Całkowita kwota pieniędzy trafiająca do funduszu wynosi 349 miliardów dolarów. Pożyczki są objęte gwarancją federalną (co oznacza, że ​​nie ma odsetek od pożyczki) i są wolne od podatku. Wszystkie spłaty pożyczki są odroczone na rok.

Jak postępy w obsłudze klienta mogą przenieść telezdrowia na wyższy poziomStartup odnosi się do „brakującego ogniwa: uczenia się umiejętności współrodziców, aby dzieci mogły się rozwijaćAby przetrwać dla małych firm, wybaczanie pożyczki PPP musi być szybsze i potrzeba więcej funduszy federalnychKażda firma zatrudniająca mniej niż 500 pracowników kwalifikuje się do pożyczki. Wszystkie stany i terytoria kwalifikują się. Osoby samozatrudnione, niezależni wykonawcy i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą również się kwalifikują.

Priorytet będą miały firmy z rynków wiejskich i niedostatecznie obsługiwanych, w tym weterani i członkowie społeczności wojskowej, kobiety, osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej i ekonomicznej oraz firmy, które mają mniej niż dwa lata – czytamy w treści projektu.

Według rzecznika senatora Marco Rubio w programie weźmie udział ponad 1000 agencji pożyczkowych.

Jak działa pożyczka?

Pożyczkę można umorzyć, co oznacza, że ​​nie trzeba jej spłacać w tak zwanym „okresie objętym gwarancją. Okres ten wynosi osiem tygodni, wybrany przez właściciela małej firmy i agencję pożyczkową, od 15 lutego 2020 r. Do 30 czerwca 2020 r.

Całkowita kwota tej umarzalnej pożyczki, która jest bardziej zbliżona do dotacji, jest 2,5-krotnością miesięcznych wynagrodzeń firm. Maksymalna kwota, jaką można przekazać jednej firmie, to 10 milionów dolarów.

Uwzględniono wszystkie koszty operacyjne, w tym wynagrodzenia pracowników (i inne formy wynagrodzenia), opiekę zdrowotną pracowników, odsetki od kredytu hipotecznego, czynsz, opłaty za media i spłaty zadłużenia. Kwartalny koszt wynagrodzenia pracownika nie może przekroczyć 33 333 USD (tj. Równowartość rocznej pensji w wysokości 100 000 USD).

Jeżeli mała firma musiałaby zwolnić pracowników w okresie objętym ubezpieczeniem, kwota pożyczki podlegająca umorzeniu również zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Na przykład, jeśli mała firma zmniejszy liczbę pracowników o połowę, kwota pożyczki zostanie zmniejszona o 50%. W przypadku obniżenia wynagrodzeń pracowników o więcej niż 25% pożyczka zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Jeśli jednak wszyscy pracownicy zostaną ponownie zatrudnieni, a ich pełne pensje zostaną przywrócone do 30 czerwca, nie nastąpi redukcja pożyczki.

Według rzecznika senatora Marco Rubio, jeśli kryzys będzie trwał dłużej, niż się spodziewano, prawo można zmienić, a okres przedłużyć. Okres ośmiu tygodni został określony w rozmowach z liderami branży.

Aby przyspieszyć proces kredytowy, zniesiono gwarancje osobiste. Wymagane jest jedynie „poświadczenie w dobrej wierze, że Twoja firma ucierpiała na skutek pandemii COVID-19 i że środki zostaną wykorzystane zgodnie z wytycznymi.

„Zgodnie z naszymi przypuszczeniami, za dwa tygodnie będzie on gotowy do pracy – powiedział rzecznik senatora Marco Rubio.

Dodatkowe zasoby zostały zebrane przez Small Business Investor Alliance i można je znaleźć tutaj.

Komisja Senatu USA ds. Małych Firm i Przedsiębiorczości przygotowała listę często zadawanych pytań, które można znaleźć tutaj.

Narzędzie Forbes Small Business Relief Tracker z dodatkowymi funduszami, dotacjami i zasobami dla właścicieli małych firm można znaleźć tutaj.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy