Niezabezpieczony dług

17.02.2021
Category: Karty Kredytowe

Co to jest niezabezpieczony dług?

Niezabezpieczony dług odnosi się do pożyczek, które nie są zabezpieczone. Jeżeli pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki, pożyczkodawca może nie być w stanie odzyskać swojej inwestycji, ponieważ pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do zastawienia określonych aktywów jako zabezpieczenia pożyczki.

Ponieważ pożyczki niezabezpieczone są uważane za bardziej ryzykowne dla pożyczkodawcy, generalnie mają wyższe stopy procentowe niż pożyczki zabezpieczone.

Kluczowe wnioski
 • Niezabezpieczone długi to pożyczki, które nie są zabezpieczone.
 • Zwykle wymagają wyższych stóp procentowych, ponieważ zapewniają pożyczkodawcy ograniczoną ochronę przed niewypłacalnością.Kredytodawcy mogą ograniczyć to ryzyko, zgłaszając agencjom ratingowym niewypłacalność, zawierając umowy z agencjami windykacyjnymi i sprzedając swoje pożyczki na rynku wtórnym.Zrozumienie niezabezpieczonego długu

  Pożyczka jest niezabezpieczona, jeśli nie jest zabezpieczona żadnymi aktywami bazowymi. Przykłady niezabezpieczonego zadłużenia obejmują karty kredytowe, rachunki medyczne, rachunki za media i inne przypadki, w których kredyt został udzielony bez żadnego wymogu zabezpieczenia.

  Niezabezpieczone pożyczki są szczególnie ryzykowne dla pożyczkodawców, ponieważ pożyczkobiorca może zdecydować się na niespłacenie pożyczki w wyniku upadłości. W takiej sytuacji pożyczkodawca może dochodzić od pożyczkobiorcy spłaty pożyczki. Jeżeli jednak żadne określone aktywa nie zostały zastawione jako zabezpieczenie, pożyczkodawca może nie być w stanie odzyskać swojej początkowej inwestycji.

  Ponieważ pożyczki niezabezpieczone są uważane za bardziej ryzykowne dla pożyczkodawcy, generalnie mają wyższe stopy procentowe niż pożyczki zabezpieczone.

  Chociaż upadłość może pozwolić pożyczkobiorcom na uniknięcie spłaty zadłużenia, nie jest to pozbawione konsekwencji. Kredytobiorcy, którzy w przeszłości ogłosili upadłość, mogą mieć trudności lub uniemożliwić uzyskanie nowych kredytów w przyszłości, ponieważ upadłość będzie miała poważny negatywny wpływ na ich zdolność kredytową, prawdopodobnie przez wiele lat.

  W międzyczasie pożyczkodawcy mogą szukać alternatywnych metod odzyskania inwestycji. Oprócz pozywania pożyczkobiorcy pożyczkodawcy mogą również zgłaszać agencji ratingowej wszelkie przypadki niewykonania zobowiązania lub zaległości w spłacie. Alternatywnie, pożyczkodawca może również zatrudnić agencję windykacyjną, która będzie następnie dążyć do odzyskania niespłaconego długu.

  Prawdziwy przykład niezabezpieczonego długu

  Max jest prywatnym pożyczkodawcą specjalizującym się w pożyczkach niezabezpieczonych. Podchodzi do niego nowy pożyczkobiorca, Elysse, który chce pożyczyć 20 000 dolarów.

  Ponieważ pożyczka jest niezabezpieczona, Elysse nie musi zastawiać żadnych określonych aktywów jako zabezpieczenia na wypadek, gdyby nie spłacała pożyczki. W ramach rekompensaty za to ryzyko Max nalicza jej stopę procentową wyższą niż stopy związane z pożyczkami zabezpieczonymi.

  Sześć miesięcy później pożyczka staje się zaległa z powodu serii opóźnionych i nieodebranych płatności przez Elysse. Max ma kilka opcji do rozważenia:

  Chociaż Max mógłby starać się pozwać Elysse o spłatę pożyczki, podejrzewa, że ​​nie byłoby to opłacalne, ponieważ nie ma określonych aktywów stanowiących zabezpieczenie. Alternatywnie decyduje się na wynajęcie firmy windykacyjnej, która zajmie się spłatą pożyczki w jego imieniu. W ramach rekompensaty za tę usługę, Max zgadza się zapłacić firmie windykacyjnej pewien procent od każdej kwoty, którą agencja windykacyjna zdoła odzyskać.

  Inna opcja: Max mógł sprzedać dług innemu inwestorowi, korzystając z rynku wtórnego. W takim scenariuszu prawdopodobnie sprzedałby dług ze znacznym dyskontem w stosunku do jego wartości nominalnej. W zamian za zdyskontowaną cenę zakupu, nowy inwestor przejąłby ryzyko braku spłaty.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy