Pisanie umowy pożyczki między przyjaciółmi [z próbką]

17.02.2021
Category: Spłaty Pożyczki

Kiedy jeden znajomy zgadza się dostarczyć towary, usługi lub pieniądze innemu przyjacielowi, list z umową płatności jest nieodzownym elementem transakcji.

Ten dokument jasno i zgodnie z prawem określa porozumienie między przyjaciółmi i może być wykorzystany jako dowód w procesie sądowym, jeśli jeden z przyjaciół nie dotrzyma ich strony umowy.

Nie muszą być długie ani skomplikowane

Te dokumenty nie muszą być długie ani skomplikowane. Jednak ważne jest, aby zawierały kilka podstawowych elementów, aby terminy były zrozumiałe i zinterpretowane przez każdego, kto je czyta.

Na przykład znajomy pożyczający pieniądze może zażądać, aby pożyczkobiorca spłacił je czekiem kasjerskim, jednocześnie zakazując korzystania z czeku osobistego.

Ponadto umowa może określać, jaki rodzaj kary dotyczy, jeśli pieniądze nie zostaną zwrócone zgodnie z ustaleniami.

Stopy procentowe

Stopy procentowe nie zawsze są częścią tych umów. Jeżeli pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek, to należy to określić w umowie, w tym sposób naliczenia odsetek.

Zdecydowanie zaleca się, aby umowa była poświadczona notarialnie lub przynajmniej poświadczona i podpisana przez bezstronną stronę trzecią.

Ułatwia to obronę umowy w sądzie i zmniejsza prawdopodobieństwo późniejszego naruszenia dokumentu. Każda ze stron umowy powinna otrzymać w pełni wykonaną kopię do swoich akt.

 • Zawarcie umowy pożyczki między przyjaciółmi i rodzinąPoziom detali

  Ten poziom szczegółowości jest niezbędny do ochrony obojga przyjaciół, ponieważ znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo powstania sporów.

  Przyrzekający, przyjaciel pożyczający pieniądze, otrzymuje zapewnienie, że odbiorca, przyjaciel pożyczający pieniądze, nie będzie twierdził, że pożyczka była w rzeczywistości na znacznie wyższą kwotę.

  Ponadto pisemne porozumienie umożliwia odbiorcy wykazanie, że promesor miał dobrze określony plan płatności i nie przestrzegał harmonogramu.

  W związku z tym jest mniej prawdopodobne, że spór wyniknie ze sporu, a jeśli dojdzie do sporu, to umowa może być tym, na czym sąd opiera się przy podejmowaniu decyzji.

  Dokument jednostronicowy to wszystko, czego potrzeba, aby sporządzić wiążącą umowę o płatności. Poniższy przykład to szablon, który można łatwo dostosować do różnych transakcji.

  Przykładowa umowa pożyczki między przyjaciółmi

  Pełna, prawna nazwa odbiorcy płatności

  Pełna, prawna nazwa Promisor

  Całkowita kwota

  ostatecznego terminu spłaty pożyczki

  Ja, Nazwa odbiorcy płatności („Odbiorca), pożyczyłem 1 000 USD od Promisor Name („Promisor) w dniu pożyczki.

  Podpisując niniejszą umowę, zarówno Odbiorca, jak i Przysięgający potwierdzają, że Odbiorca zwróci Promisorowi zwrot zgodnie z następującym harmonogramem płatności.

  Odbiorca zobowiązuje się spłacić Promisor czekiem imiennym na 100 USD pierwszego dnia każdego miesiąca przez 10 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 20__.

  Ostatnia płatność zostanie dokonana 1 października 20__, kiedy to pożyczka zostanie w pełni spłacona.

  Odbiorca ponadto zgadza się zapłacić 35 USD tygodniowej opłaty za opóźnienie za każdy tydzień, w którym płatność jest opóźniona po pierwszym dniu miesiąca.

  Ta opłata za opóźnienie w wysokości 35 USD może być proporcjonalna jako opłata w wysokości 5 USD dziennie za każdy dzień opóźnienia płatności w przypadku segmentów czasowych krótszych niż siedem dni.

  Zarówno Odbiorca, jak i Przysięgający zgadzają się na umowę płatności określoną powyżej.

  Podpisano:

  Podpis odbiorcy z datą

  Podpis przyrzekającego z datą

  Podpis świadka lub notariusza z datą

 • We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy