blisko

Czy zmiany na rzecz kancelarii odszkodowawczych wejdą przy życie?

Czy zmiany dla kancelarii odszkodowawczych wejdą w życie?

W latach 2015-2017 do naszych sądów trafiło około 200 tys. spraw, które powiązane są z roszczeniami w stosunku do firm ubezpieczeniowych. Lwią katalogów część prowadzą firmy, które na co dzień zawodowo zajmują się dochodzeniem roszczeń wobec ubezpieczycieli w imieniu własnych klientów. Dziś dalszy los kancelarii odszkodowawczych stoi pod znakiem zapytania na skutek przegłosowanej przez Senat ustawy, która to w stanowczy sposób może ograniczyć działania tej branży, natomiast poszkodowanych ponownie skazać dzięki wypłaty zaniżonych świadczeń. Ustawa w tej chwili odnajduje się w Sejmie jak i również oczekuje na rozpatrzenie.

Co warto wiedzieć na temat ustawie?

26 października 2018 roku Senat podjął inicjatywę ustawodawczą i po dyskusyjnym trybie, podczas pozostałego głosowania przyjął ustawę o świadczeniu usług w ramach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających wraz z czynu niedozwolonego. Ustawa w jednoznaczny sposób uderza po branżę firm pomagających zdobyć odszkodowania od ubezpieczycieli. Inicjatorem ustawy jest senator Grzegorz Bierecki, który jednocześnie jest członkiem rady nadzorczej w dwóch zakładach ubezpieczeń, należących do Polskiej Izby Ubezpieczeń. Największym orędownikiem ustawy wydaje się Polska Izba Ubezpieczeń, reprezentująca jej głównych beneficjentów, czyli zakłady ubezpieczeń.

Jakie zmiany przewiduje ustawa?

Ustawa w swojej aktualnej postaci wielowątkowo zmierza do odwiedzenia marginalizacji pełnomocników w sporach z ubezpieczycielami. Ustawodawca proponuje wprowadzenie stawek maksymalnych na poziomie 20 proc., co spowoduje, że sprawy mniejszej wagi nie będą obsługiwane lub kancelarie zawsze są stosowały stawkę maksymalną.

Do tego momentu pieniążki uzyskane przez kancelarię trafiały do niej, ona w następnej kolejności przelewała należną część zabezpieczenia klientowi. Projekt zakłada, że pieniądze najpierw trafią do klienta, który następnie będzie musiał przelać należność doradcy lub też kancelarii. W sytuacji opóźnień płatniczych taki tryb pogrąży najmniejsze podmioty. Przedstawiciele Rzecznika Finansowego wystąpili z inicjatywą podziału płatności, jednakże nie zaakceptować została ona wzięta pod uwagę przez projektodawcę.

Jedną z większych przemian jest zakaz akwizycji jak i również reklamy w miejscach przydatności publicznej oraz zakaz zatwierdzenia umów w miejscu innym niż siedziba doradcy bądź kancelarii. Wprowadzenie tej modyfikacje powołując się na dobro klienta, niekoniecznie ma treść, ponieważ w warunkach szlachetnej konkurencji klient dziś wybiera z kilku rywalizujących wraz z sobą agencji. Inną sprawą jest pozbawienie w naszej sytuacji możliwości spotkania spośród doradcą osób poszkodowanych w wypadkach, które nie mają możliwość się przemieszczać.

„Nie będzie można podpisać umowy w domu czy miejscu zamieszkania osoby poszkodowanej ani bliźnich jej osób, w jej miejscu pracy, czy poniekąd kawiarni ani każdym odrębnym miejscu użyteczności publicznej – wylicza Bartłomiej Krupa, Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. – Ani nawet w okolicy stu metrów od tychże miejsc. Praktycznie jedynym pomieszczeniem pozostaje siedziba kancelarii. Dlatego pytam, jaki szanse ma tam dotrzeć osoba, jaka została potrącona rzez auto i utraciła zdolność samodzielnego poruszania się? Nie jest zdolna pracować i nie ma środków na rehabilitację, bowiem odszkodowanie, które zaproponował do niej ubezpieczyciel sprawcy, wydaje się rażąco zaniżone? ”

Jedną wraz z największych zmian jest przekształcony pod koniec projektowania podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu artykuł 9, który w tym chwili brzmi „Nie można przenieść wierzytelności z tytułu czynów niedozwolonych na doradcę lub osobę trzecią”. W zdecydowany środek wyłącza to możliwość translokacja cesji i rozliczeń bezgotówkowych z warsztatem, który naprawia uszkodzony samochód klienta jak i również na podstawie swojej wiedzy, wyceny i przeprowadzonych renowacji dochodzi należnych środków explicite z ubezpieczycielem.

Rynek kancelarii odszkodowawczych w Polsce

Według różnych danych po Polsce istnieje nawet trzy 000 przedsiębiorców zajmujących się tematyką pomocy w uzyskiwaniu odszkodowań. Na rynku wychodzą zarówno duże podmioty absorbujące się największymi, najbardziej dochodowymi sprawami, jak i również prawnicy, którzy w pojedynkę walczą spośród ubezpieczycielami o wyższe odszkodowania dla swoich klientów.

Jest wysoce prawdopodobne, hdy dziś, w sytuacji szkody osobowej, gdzie mamy poszkodowanego z poważnymi urazami, zawsze w jego imieniu działa pełnomocnik. Pełnomocnicy coraz częściej pojawiają się również w segmencie szkód rzeczowych, ponieważ nie zważając na wejścia w życie wskazówek KNF dotyczących likwidacji szkód, nadal można zauważyć po tym obszarze szereg nieprawidłowości. Jak podaje Polska Pokój Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, pomimo wejścia w los wspomnianych wytycznych, sytuacja nie zaakceptować uległa poprawie. Jest wręcz przeciwnie, poziom zaniżenia szkód odnośnie pojazdów wzrósł w zatrważającym tempie i w odniesieniu do szkód, które miały miejsce po 31. 03. 2018 r. wynosi przeciętnie 217%. W tej sprawy trudno się dziwić poszkodowanym, którzy nie mając mądrości prawniczej, powierzają losy własnych wierzytelności doradcom odszkodowawczym, walcząc o należne im prawnie środki.

Czy konsultanta i kancelarie są niezbędne?

Wielu poszkodowanych czy nie zna swoich uprawnień i dopiero od biurze prawnym dowiaduje się, o co może się ubiegać, główną sprawą jest, że dużej liczby poszkodowanych nie posiada zasobów na walkę z ubezpieczycielem o godne odszkodowanie. Jak wynika z raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, poszkodowany, który skieruje sprawę na ścieżkę sądową, może liczyć w wypłatę świadczenia średnio 3, 5 – 4 razy wyższego niż w postępowaniu likwidacyjnym zaoferował mu ubezpieczyciel. Obecnie niemal standardem w rynku jest oferowanie przez doradcę odszkodowawczego w ramach świadczonej usługi także reprezentacji podczas postępowania sądowego, za sprawą czemu poszkodowany reprezentowany poprzez pełnomocnika ma szansę na uzyskanie wyższego świadczenia, niźli w przypadku samodzielnego funkcjonowania.

Ile trzeba pokryć koszta kancelarii odszkodowawczej?

Biorąc pod uwagę ilość podmiotów, które zajmują się odzyskiwaniem odszkodowań, na rynku dominuje wysoka konkurencja. Nasycony zbyt powoduje, że firmy mają obowiązek zabiegać o klienta, dbając o jakość, zakres ofert oraz cenę. Szeroko rozpowszechniane informacje na temat, że ustawa ma ochronić klientów, którzy płacą często nawet 50 proc. „haracze” kancelariom nie zaakceptować jest zgodna z prawdziwością. W rzeczywistości średnie zapłaty oscylują wokół 22 proc., jednakże w sprawach odnośnie spraw o największym ciężarze gatunkowym, klienci mogą otrzymać kompleksową opiekę obejmującą usługę doradcy odszkodowawczego, pełnomocnika procesowego, rzeczoznawcy za kilkanaście % wywalczonego zadośćuczynienia, a koszta leczenia nie są po tych sytuacjach obciążane żadną prowizją. Mało kto wspomina na temat, że walcząc o odszkodowania, doradcy i kancelarie często zakładają za odbiorców koszty opłat sądowych.

Jak branża odszkodowawcza walczy o swoje?

Branża odszkodowawcza nie zamierza się łatwo poddać. Polska Pokój Doradców i Pośredników Odszkodowawczych od początku zainicjowania robót nad ustawą bierze w nich aktywny udział, który polega z jednej strony www na przedstawianiu stanowisk odnoszących się do zarówno do samej idei regulacji gałęzi, jak i poszczególnych zapisów projektu formułowanych na wszelkim z etapów oraz w udziale w posiedzeniach tak komisji senackich, oraz zespołu parlamentarnego, podczas których dyskutowano nad projektem.

Izba przedstawiła do tej okresy pięć oficjalnych stanowisk odnośnie regulacji branży, opinię prawną odnoszącą się w szczególnie do zgodności z ustawą zasadniczą i prawem unijnym postanowień dotyczących wynagrodzenia maksymalnego oraz skierowała do dużej liczby organów i resortów, przy tym Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Rady Dialogu Społecznego, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw czy do Komisji Europejskiej wystąpienia po przedmiocie projektu. Przedstawiciele Izby brali udział w posiedzeniach komisji senackich oraz Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Gospodarczego, ale także w zdarzeniach branżowych, podczas których dyskutowano nad projektem, w tym na XIII Forum Zabezpieczeń Komunikacyjnych.

Do Sejmu RP została skierowana petycja, której przedmiotem było wykreślenie najbardziej krzywdzących z miejsca widzenia poszkodowanego przepisów ustawy.

Do tej pory jedynym odzewem jest informacja o tym, że Komitet Europejska zwróciła się do Polski o wyjaśnienia połączone z niektórymi zapisami pomysłu.

Przyszłość kancelarii odszkodowawczych

Temat ustawy jest w ustach całej branży. Wśród zwykłych ludzi sprawa ożywia niepokój, czemu nie można się dziwić, skoro stoją przed wizją samotnej bitwy o należne im finanse. Ustawa w obecnym układzie jest niezgodna zarówno wraz z Konstytucją, jak i traktatami Unii Europejskiej. Polska Pokój Doradców i Pośredników Odszkodowawczych zgłosiła ten fakt razem z kompleksową opinią prawną do Komisji Europejskiej, która to wystąpiła z zapytaniem do odwiedzenia polskiego rządu. Jeżeli ustawa weszłaby w życie przy obecnym kształcie, oznaczałoby to utratę pracy dla kilkudziesięciu tysięcy osób, pomagających poszkodowanym w wypadkach nie tylko w kancelariach, ale także przy sposobności napraw powypadkowych, obsługi drogowej czy wynajmu samochodów zastępczych.

Warto nie zapominać, że Kodeks cywilny przewiduje możliwość żądania odszkodowania za szkodę wynikającą z wydania ustawy niezgodnej z Konstytucją lub umową międzynarodową, natomiast taką stanowią traktaty unijne. Daje to przedsiębiorcom otwartą drogę do wywalczenia od momentu Skarbu Państwa odszkodowania zbyt swoją ewentualną upadłość. Inną możliwością jest wystąpienie do odwiedzenia Komisji Europejskiej, która dzierży kompetencje do złożenia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Starego kontynentu Europejskiej w związku spośród naruszeniem prawa unijnego za pośrednictwem państwo członkowskie.

Nie ulega wątpliwości, że pod pozorem ułożenia branży doradców i kancelarii odszkodowawczych i troski o klienta, kryje się wspólny interes ubezpieczycieli, którzy po wprowadzeniu ustawy w aktualnej formie stracą uciążliwego przeciwnika i ogromnie zwiększą swoje zyski. Nie zapominaj jednak, że najbardziej poszkodowanymi nie będą firmy, które walczą o pieniądze wraz z ubezpieczycielami, ale zwykli, walczący o swoje, ludzie.

Materiał powstał we współpracy z Polską Izbą Konsultantów i Pośredników Odszkodowawczych.

Tagi: kancelaria, odszkodowania Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zameldować naruszenie – kliknij w link „Zgłoś Facebookowi” tuż przy wybranym poście. Regulamin jak i również zasady obowiązujące na Facebooku są pod adresem https://www.facebook.com/policies

Polecamy

  • Piotr Kuczyński: "Jestem wściekły. Zmieniłem zdanie o likwidacji OFE. Na jeszcze gorsze"

  • Jeśli ktoś spóźnił się ze złożeniem PIT, może uniknąć kary. Należy czynny żal

REKLAMY Koniec bloku reklamowego

Afera GetBack

  • Trigon TFI zmienia nazwę po aferze GetBacku

  • Afera GetBacku. Gerda Broker próbuje uciec spod topora

  • Afera GetBack. Twórca Altus TFI usłyszał nowe zarzuty

  • Zatrzymano byłego prezesa Idea Banku i kliku pracowników. Chodzi o aferę GetBack

Notowanie

chrapanie może być groźne na rzecz kierowców  Moto

Chrapanie może być groźne na rzecz kierowców Moto

Duży ruch w autosalonach. Te marki wybierano najczęściej Zmiany w egzaminach na upoważnienie jazdy. Jest propozycja ministerstwa GDDKiA zrywa umowy z Włochami. Mieli budować fragmenty A1 i S3 Surowe kary za cofanie…...

Czytać
ciąg dalszy sporu w sytuacji A1 i A4. Polimex-Mostostal żąda 475 mln złotych  Informacje

Ciąg dalszy sporu w sytuacji A1 i A4. Polimex-Mostostal żąda 475 mln złotych Informacje

Ekspresowo w okolicy Krakowa. Umowa w sprawie północnej obwodnicy podpisana Polska przekształci się w wielki plac budowy. Nowe odcinki autostrad i ekspresówek Przegląd prasy. Rządowi nie po ulicy na…...

Czytać