blisko

Polacy optymistyczniej o rynku pracy. Jest najlepiej od 6 lat

  • Dom
  • Z kraju
  • Polacy optymistyczniej o rynku pracy. Jest najlepiej od 6 lat
CBOS: coraz lepsze przewidywania dotyczące krajowego rynku pracy

Od dwóch lat poprawiają się przewidywania Polaków dotyczące progresu sytuacji na rynku pracy - wynika z doświadczeń CBOS. Eksperci wskazują, iż obecnie prognozy Polaków przy tej kwestii są najkorzystniejsze od 2009 r., lecz nadal daleko nam do optymizmu z lat 2006-2008.

Z badania przeprowadzonego ostatnio przez CBOS pt. "Oceny sytuacji na branży pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem", wynika, że aktualnie tylko co piąty ankietowany (20 proc., spadek po ciągu roku o siedmiu pkt proc. ) przewiduje negatywne zmiany w progresu sytuacji na rynku robocie w Polsce w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Z kolei 3 proc. (spadek o 2 pkt proc. ) badanych jest zdania, hdy sytuacja radykalnie się pogorszy.

Ciągłe zmiany

Ponad połowa respondentów (56 proc., wzrost o 2 pkt proc. ) jest spojrzenia, że w ciągu r. sytuacja na rynku robocie się nie zmieni, z kolei co ósmy (13 proc., wzrost o 2 pkt proc. ) oczekuje reformy w tym względzie.

Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów w Europie. Tuż za Grecją

"Obecne recenzje są wprawdzie najlepsze od momentu 2009 r., jednak poziom optymizmu w przewidywaniach odnośnie rozwoju sytuacji na sektorze pracy w Polsce podczas najbliższego roku jest wciąż niższy niż w latach 2006–2008" - podsumowują specjaliści CBOS.

Z doświadczenia wynika ponadto, że raz za razem większy odsetek Polaków lepiej ocenia obecną sytuację w dziedzinie pracy, choć nadal przeważają krytyczne głosy. "Obecnie ponad dwie trzecie badanych (68 proc., spadek o jedenastu pkt proc. ) wytycza się negatywnie o krajowym rynku pracy, w tymże ponad jedna piąta (22 proc., spadek o cztery pkt proc. ) sytuację w tym wymiarze nazywa jako bardzo złą" - czytamy w komunikacie CBOS.

"Przeciwnego zdania wydaje się być nadal relatywnie niewielu badanych (8 proc. ), jednakże od ostatniego pomiaru (marzec 2014 r. - PAP) ich odsetek wzrósł dwukrotnie. Co piąty respondent (20 proc., wzrost o cztery pkt proc. ) oznacza sytuację na rynku pracy w Polsce jako przeciętną (ani dobrą, ani złą)" - dodano.

Im pełniejszy portfel...

Eksperci wskazują, że najbardziej sceptycznie o sytuacji na krajowym rynku pracy wypowiadają się ludzie źle oceniający swoją sytuację materialną (81 proc. opinii negatywnych), emeryci (77 proc. ), bezrobotni (74 proc. ), renciści (73 proc. ) i gospodynie domowe (73 proc. ), natomiast ponadto osoby powyżej 54 roku życia (76 proc. ), badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (75 proc. ), oraz osoby na temat najniższych dochodach na osobę (73 proc. ).

Z badania wynika również, że ponad jedna 3 pracujących (35 proc. ) obawia się utraty pracy, a 60 proc. ocenia swoją sytuację zawodową jako mniej lub bardziej stabilną.

Coraz w mniejszym stopniu bezrobotnych w Polsce. "Sytuacja poprawia się z każdym miesiącem"

"Relatywnie najrzadziej obawy związane z możliwością utraty zatrudnienia odczuwają pracownicy średniego szczebla, w poniższym technicy (14 proc., podczas gdy 84 proc. nie obawia się bezrobocia) oraz rolnicy (odpowiednio: 23 proc. i 72 proc. ), a ponadto personel o najwyższych dochodach per capita (27 proc. i 73 proc. ) a także mający od 55 do 64 lat (27 proc. i 68 proc. )" - czytamy w komunikacie CBOS.

"Ze aspektu na formę własności zakładu pracy najmniej obawiają się bezrobocia zatrudnieni w własnych gospodarstwach rolnych (23 proc. wobec 73 proc. niepodzielających takich obaw) oraz przy instytucjach państwowych (odpowiednio: 32 proc. i 64 proc. )" - dodano.

Najbardziej niepewni

Eksperci wskazali, że odnośnie do zróżnicowanie terytorialne, to stosunkowo największą niepewnością zatrudnienia cechują się dziś mieszkańcy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, gdzie zagrożenie bezrobociem odczuwa po 39 proc. pracujących z tych terenów. Obawy związane z zatrudnieniem są też duże po przypadku osób z województw podlaskiego, podkarpackiego (po 38 proc. ) i małopolskiego (37 proc. ).

"Natomiast najbardziej pewni swych miejsc pracy są ludność Opolszczyzny (tylko 20 proc. pracujących z tego rejonu w mniejszym lub większym stopniu liczy się spośród możliwością utraty pracy) oraz Wielkopolski (21 proc. ), a w dalszej sekwencji także województw lubelskiego (24 proc. ) i łódzkiego (27 proc. )" a mianowicie czytamy w komunikacie spośród badania.

Badanie przeprowadzono w dniach 5–11 marca br. metodą wywiadów bezpośrednich (face‑to‑face) wspomaganych komputerowo dzięki reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczącej 1062 osoby.

beata Szydło o deklaracji rzymskiej

Beata Szydło o deklaracji rzymskiej

Polska w żadnym wypadku nie zgodzi się dzięki Europę kilku prędkości, bowiem to będzie prowadzić UE do rozpadu - oświadczyła w piątek w Brukseli premier Beata Szydło. W piątek przywódcy…...

Czytać
barometr Rynku Pracy w Naszym kraju - Work Service

Barometr Rynku Pracy w Naszym kraju - Work Service

Bezrobocie w Polsce jest najniższe od 1990 r. i zdaniem ekonomistów nadal będzie spadać. Zaś to ma swoje blaski, ale również cienie, bowiem w zestawieniu z niesprzyjającymi trendami demograficznymi powoduje, iż…...

Czytać