blisko

Polacy optymistyczniej o rynku pracy. Jest najlepiej od 6 lat

  • Dom
  • Z kraju
  • Polacy optymistyczniej o rynku pracy. Jest najlepiej od 6 lat
CBOS: coraz lepsze przewidywania dotyczące krajowego rynku pracy

Od dwóch lat poprawiają się przewidywania Polaków dotyczące progresu sytuacji na rynku pracy - wynika z doświadczeń CBOS. Eksperci wskazują, iż obecnie prognozy Polaków przy tej kwestii są najkorzystniejsze od 2009 r., lecz nadal daleko nam do optymizmu z lat 2006-2008.

Z badania przeprowadzonego ostatnio przez CBOS pt. "Oceny sytuacji na branży pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem", wynika, że aktualnie tylko co piąty ankietowany (20 proc., spadek po ciągu roku o siedmiu pkt proc. ) przewiduje negatywne zmiany w progresu sytuacji na rynku robocie w Polsce w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Z kolei 3 proc. (spadek o 2 pkt proc. ) badanych jest zdania, hdy sytuacja radykalnie się pogorszy.

Ciągłe zmiany

Ponad połowa respondentów (56 proc., wzrost o 2 pkt proc. ) jest spojrzenia, że w ciągu r. sytuacja na rynku robocie się nie zmieni, z kolei co ósmy (13 proc., wzrost o 2 pkt proc. ) oczekuje reformy w tym względzie.

Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów w Europie. Tuż za Grecją

"Obecne recenzje są wprawdzie najlepsze od momentu 2009 r., jednak poziom optymizmu w przewidywaniach odnośnie rozwoju sytuacji na sektorze pracy w Polsce podczas najbliższego roku jest wciąż niższy niż w latach 2006–2008" - podsumowują specjaliści CBOS.

Z doświadczenia wynika ponadto, że raz za razem większy odsetek Polaków lepiej ocenia obecną sytuację w dziedzinie pracy, choć nadal przeważają krytyczne głosy. "Obecnie ponad dwie trzecie badanych (68 proc., spadek o jedenastu pkt proc. ) wytycza się negatywnie o krajowym rynku pracy, w tymże ponad jedna piąta (22 proc., spadek o cztery pkt proc. ) sytuację w tym wymiarze nazywa jako bardzo złą" - czytamy w komunikacie CBOS.

"Przeciwnego zdania wydaje się być nadal relatywnie niewielu badanych (8 proc. ), jednakże od ostatniego pomiaru (marzec 2014 r. - PAP) ich odsetek wzrósł dwukrotnie. Co piąty respondent (20 proc., wzrost o cztery pkt proc. ) oznacza sytuację na rynku pracy w Polsce jako przeciętną (ani dobrą, ani złą)" - dodano.

Im pełniejszy portfel...

Eksperci wskazują, że najbardziej sceptycznie o sytuacji na krajowym rynku pracy wypowiadają się ludzie źle oceniający swoją sytuację materialną (81 proc. opinii negatywnych), emeryci (77 proc. ), bezrobotni (74 proc. ), renciści (73 proc. ) i gospodynie domowe (73 proc. ), natomiast ponadto osoby powyżej 54 roku życia (76 proc. ), badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (75 proc. ), oraz osoby na temat najniższych dochodach na osobę (73 proc. ).

Z badania wynika również, że ponad jedna 3 pracujących (35 proc. ) obawia się utraty pracy, a 60 proc. ocenia swoją sytuację zawodową jako mniej lub bardziej stabilną.

Coraz w mniejszym stopniu bezrobotnych w Polsce. "Sytuacja poprawia się z każdym miesiącem"

"Relatywnie najrzadziej obawy związane z możliwością utraty zatrudnienia odczuwają pracownicy średniego szczebla, w poniższym technicy (14 proc., podczas gdy 84 proc. nie obawia się bezrobocia) oraz rolnicy (odpowiednio: 23 proc. i 72 proc. ), a ponadto personel o najwyższych dochodach per capita (27 proc. i 73 proc. ) a także mający od 55 do 64 lat (27 proc. i 68 proc. )" - czytamy w komunikacie CBOS.

"Ze aspektu na formę własności zakładu pracy najmniej obawiają się bezrobocia zatrudnieni w własnych gospodarstwach rolnych (23 proc. wobec 73 proc. niepodzielających takich obaw) oraz przy instytucjach państwowych (odpowiednio: 32 proc. i 64 proc. )" - dodano.

Najbardziej niepewni

Eksperci wskazali, że odnośnie do zróżnicowanie terytorialne, to stosunkowo największą niepewnością zatrudnienia cechują się dziś mieszkańcy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, gdzie zagrożenie bezrobociem odczuwa po 39 proc. pracujących z tych terenów. Obawy związane z zatrudnieniem są też duże po przypadku osób z województw podlaskiego, podkarpackiego (po 38 proc. ) i małopolskiego (37 proc. ).

"Natomiast najbardziej pewni swych miejsc pracy są ludność Opolszczyzny (tylko 20 proc. pracujących z tego rejonu w mniejszym lub większym stopniu liczy się spośród możliwością utraty pracy) oraz Wielkopolski (21 proc. ), a w dalszej sekwencji także województw lubelskiego (24 proc. ) i łódzkiego (27 proc. )" a mianowicie czytamy w komunikacie spośród badania.

Badanie przeprowadzono w dniach 5–11 marca br. metodą wywiadów bezpośrednich (face‑to‑face) wspomaganych komputerowo dzięki reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczącej 1062 osoby.

australijczycy zaleją Chiny? Po dziesięciu latach negocjacji otwierają szeroko granice  Informacje

Australijczycy zaleją Chiny? Po dziesięciu latach negocjacji otwierają szeroko granice Informacje

Chińska inicjatywa ożywia wątpliwości. Lagarde wezwała do odwiedzenia ostrożności "Szansa dla polskich przedsiębiorców". Premier o obietnicy szefa chińskiego rządu Wrzucił monety do silnika "na szczęście". Pasażer dostał słony rachunek Chiński…...

Czytać
audi A3 z nadmierną emisją tlenków azotu

Audi A3 z nadmierną emisją tlenków azotu

W trakcie testów laboratoryjnych robionych przez Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) Audi A3 spośród silnikiem Diesla emitował zbędne ilości szkodliwych substancji - informuje agencja Reutera. A3 jest najlepiej sprzedającym się modelem Audi.…...

Czytać