blisko

Temat: Unia Europejska

Indeks Sprawiedliwości Społecznej. Polska przychodzi do średniej UE

  • Sekretarz energii USA chwali Polskę. "Podjęła dobrą decyzję"
  • Koniec gorszych produktów dla Polaków? "Podejrzewam, że niewiele się zmieni"
  • Tani jak Kowalski. Eurostat porównał koszty robocie w Unii
  • Unia szykuje rewolucję w przepisach. Dziesięć zakazanych produktów
  • Bruksela nałożyła karę na General Electric. "Dokładne informacje są niezbędne"

Polska zajęła 50. miejsce w tegorocznym Indeksie Sprawiedliwości Społecznej, który opracowuje Fundacja Bertelsmanna. To rozwój o jedno oczko. Multum do zrobienia mamy na terenie ochrony zdrowia i przeciwdziałania ubóstwu.

Liderem indeksu są kraje skandynawskie: Szwecja, Dania i Finlandia. Nasze państwo zajęła 15. miejsce z wynikiem nieznacznie gorszym od średniej unijnej. Ostatnie miejsca w rankingu zajmują: Bułgaria, Rumunia i Grecja.

Światowy ranking "zdrowych krajów". Na czele Singapur, Polska w oddali

Duży awans

Autorzy raportu zwracają obserwację, że Polska jest jednym z niewielu państw UE, które w porównaniu z rokiem 2008 odnotowały poprawę. Wskazane jest przypomnieć, że wówczas Polska znajdowała się na danym dnie rankingu wyprzedzając jedynie Grecję (wówczas w zestawieniu wzięło udział 19 państw, a nie 29, jakim sposobem obecnie). Obecnie szczególnie należytym aspektem jest ósme położenie w wymiarze dostępu do edukacji.

Optymizmem napawa fakt, iż odsetek osób przedwcześnie kończących naukę – 5, 4 proc. – sytuuje Polskę wyraźnie powyżej średniej w całej Starego kontynentu Europejskiej (miejsce 3).

Lepiej od unijnej przeciętnej Polska plasuje się także pod względem sprawiedliwości międzypokoleniowej.

Zdaniem Fundacji Bertelsmanna Polska ma ciągle nadal wiele do zrobienia w obszarze przeciwdziałania ubóstwu. Wprawdzie po latach 2007–2013 odsetek osób poniżej 18. roku istnienia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmniejszył się o wiele z 37, 1 w celu 29, 8 proc., jednak współczynnik ten jest ciągle wyższy od średniej europejskiej (27, 9 proc. ), co daje Polsce 17. miejsce.

Rób biznes w Polsce. "Kiedyś przegonimy Niemcy"

Co należy poprawić?

Niepokoi również, że odsetek młodzieży nieuczącej się, niekształcącej się czy niepracującej wzrósł w latach 2008–2014 z 14, 9 do 18, 8 proc. - czytamy w raporcie. Również bezrobocie wśród jednostek młodych wzrosło od roku 2008 z 17, 3 do 23, 9 proc. (miejsce 19).

Najwięcej do życzenia pozostawia zdaniem autorów sytuacja związana wraz z ochroną zdrowia. W tym obszarze Polska zajęła przed chwilą 26. miejsce. 8, 12 proc. Polaków – niedaleko dwa razy tyle, jak dużo wynosi średnia europejska – skarżyło się w 2013 roku na brak lub niewystarczający dostęp do opieki medycznej ze względu na wysokie koszty, duże odstępie i długi czas przewidywania.

Źródło: bertelsmann-stiftung. de Indeks Sprawiedliwości Społecznej opracowany przez Fundację Bertelsmanna

Przegrane pokolenie

Z raportu Fundacji Bertelsmanna wypływa również w skali europejskiej największymi przegranymi kryzysu ekonomicznego są dzieci i ludzie młodzi.

Przedsiębiorcy nabierają wiatru w żagle. Jest najpomyślniej od trzech miesięcy

Fundacja Bertelsmanna podkreśla, hdy w samej tylko Francji, Grecji, Włoszech i Portugalii liczba dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i społecznym wykluczeniem wzrosła od 2008 roku o 1, 2 miliona – z sześć, 4 do 7, 6 miliona. Mieszkają oni po gospodarstwach domowych, na jakich mieszkańców przypada mniej niźli 60 proc. średniego zarobku, cierpią duży materialny deficyt lub dorastają w rodzinach dotkniętych bezrobociem.

Również wielu obywateli UE w grupie wiekowej od 20 do 24 lat wyszukuje się w sytuacji krytycznej. 5, 4 miliona z nich (17, 8 proc. ) nie pracuje, nie kształci się dalej oraz się nie uczy. Po 25 państwach członkowskich UE ich liczba znacznie wzrosła, jedynie w Niemczech jak i również Szwecji grupa ta w ostatnich latach zyskała nowe perspektywy. Najbardziej negatywny progres natomiast odnotowały kraje południowoeuropejskie: w Hiszpanii odsetek jednostek w wieku 20–24 lat niepracujących ani też nieuczących się wzrósł z szesnascie, 6 do 24, jedenastu proc., we Włoszech natomiast z 21, 6 do 32 proc.

Przepaść

W długoletniej perspektywie w Europie pogłębia się także przepaść między pokoleniami. Gdy odsetek dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Unii Europejskiej od roku kalendarzowego 2007 wzrósł z 26, 4 do 27, 9 proc., odsetek osób przy wieku 65 lat i powyżej dotkniętych tym tematem zmniejszył się z 24, 4 do 17, 12 proc. Głównym powodem tegoż zjawiska jest fakt, że w czasie kryzysu emerytury i świadczenia dla osób dorosłych nie zmniejszają się w tak znacznym stopniu jak dochody młodszych obywateli.

Aart De Geus, prezes Fundacji Bertelsmanna, ostrzega zanim dalszymi skutkami tego zjawiska: „Zarówno co do społecznym, jakim sposobem i ekonomicznym nie wolno nam pozwalać sobie w Europie na stracone pokolenie. Unia Europejska oraz państwa członkowskie powinny dołożyć szczególnych starań, żeby stale polepszać szanse stojące przed młodymi ludźmi”.

Ważny wskaźnik

Przy obsługi Indeksu Sprawiedliwości Społecznej Starego kontynentu Europejskiej, na który tworzy się 35 kryteriów, Fundacja Bertelsmanna co roku bada wzrost szans społecznych w 28 państwach członkowskich UE. Dla potrzeb tego referatu przeanalizowano do końca sierpnia sześć różnych wymiarów społecznej sprawiedliwości: ubóstwo, edukację, sektor pracy, zdrowie, sprawiedliwość międzypokoleniową oraz spójność społeczną i niedyskryminację.

gazoport pod ścisłą kontrolą. «Blisko 240 tys. szczegółowych raportów»  Surowce

Gazoport pod ścisłą kontrolą. «Blisko 240 tys. szczegółowych raportów» Surowce

Sekretarz energii NA JUKATAN chwali Polskę. "Podjęła rzetelną decyzję" Dyrektywa gazowa do odwiedzenia poprawy. "Żaden nowy gazociąg nie będzie funkcjonował przy próżni" Jubileuszowa dostawa gazu do Świnoujścia. "Tyle, jak wiele…...

Czytać
gDDKiA: udostępniono jezdnię S5 na odcinku od Poznania do odwiedzenia Wronczyna

GDDKiA: udostępniono jezdnię S5 na odcinku od Poznania do odwiedzenia Wronczyna

Kierowcy potrafią już korzystać z 1 jezdni przyszłej drogi ekspresowej S5 na odcinku od momentu Poznania do Wronczyna – poinformowała w niedzielę Ogólna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Planowany termin dokończenia…...

Czytać